Zwanger
0-3 jaar
3-6 jaar
6-12 jaar
12-16 jaar
+16 jaar

Privacy

Als je gebruik maakt van de dienstverlening van ROTZ – Huis van het Kind Zele, hebben we vaak verschillende persoonsgegevens nodig van jou en je gezin. Die geef je ons bijvoorbeeld via een mail, een persoonlijk gesprek … .

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee je iemand kan identificeren. Er zijn twee soorten:

  • Algemene gegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, rijksregisternummer, foto’s …
  • Gevoelige gegevens: etnische afkomst, religieuze overtuigingen, medische gegevens, seksuele geaardheid, politieke overtuiging … . Deze gegevens vragen extra bescherming.
 
Waarvoor worden jouw persoonsgegevens gebruikt?

We gebruiken jouw persoonsgegevens of die van jouw gezin alleen voor het doel waarvoor we ze kregen.

Heb je ons jouw naam en telefoonnummer gegeven voor ons maandelijks koffie- en speelmoment? Dan gebruikt ROTZ – Huis van het Kind Zele jouw gegevens alleen om jou te informeren over deze activiteit en niet om andere activiteiten te promoten.

Heb je ons jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer gegeven om meer informatie te ontvangen over kinderopvang? Dan gebruikt ROTZ – Huis van het Kind gegevens alleen om jou deze informatie te geven.

Willen we jouw gegevens voor iets anders gebruiken, dan vragen we eerst jouw toestemming. Je kan deze toestemming op elk moment intrekken of wijzigen.

 
Worden mijn gegevens doorgegeven aan anderen?

We geven je gegevens niet door aan anderen, tenzij dit noodzakelijk is voor de dienstverlening, bijvoorbeeld voor een activiteit die in samenwerking wordt georganiseerd.

We geven je gegevens niet door anderen, tenzij dit noodzakelijk is bij doorverwijzing naar andere hulpverlenende instanties en mits jouw toestemming.

 
Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

We bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is.

 
Mag ROTZ – Huis van het Kind mijn foto gebruiken of een foto van mijn kind gebruiken?
  • Willen we foto’s nemen van jou of jouw kind? Dan vragen we toestemming om foto’s te nemen en te gebruiken. Je kan deze toestemming elk moment intrekken.
  • Foto’s van een grote groep, publieke personen of foto’s op publieke plaatsen mogen we zonder toestemming gebruiken voor neutrale boodschappen.
 
ROTZ – Huis van het Kind en sociale media (Facebook, Instagram)

Stel je ons een vraag op sociale media? Dan gebruiken we je persoonsgegevens alleen om je verder te helpen.

Publiceerden we een foto van jou of je kind? En wil je deze foto liever niet op sociale media? Meld het ons! Dan verwijderen we de foto meteen.

Opgelet! Voor onze dienstverlening gebruiken we ook andere online platformen zoals Facebook, Instagram en Google Analytics. ROTZ – Huis van het Kind heeft geen invloed op de manier waarop deze externe platformen omgaan met jouw persoonsgegevens. Jouw gegevens kunnen buiten de EU terecht komen. Lees de privacyverklaring van deze platformen voor meer informatie.

 
Vertrouwelijkheid

De organisatie verbindt zich ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018. Ook de medewerkers van ROTZ – Huis van het Kind en stagiairs zijn op de hoogte van de privacyregels en gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

 
Heb je vragen, opmerkingen of klachten?

Meld het ons! ROTZ – Huis van het Kind Zele, Markt 45, 9240 Zele, 052 45 98 16 │info@rotz.be

Je kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsauoriteit (GBA).

 Kalender