Zwanger
0-3 jaar
3-6 jaar
6-12 jaar
12-16 jaar
+16 jaar

OCMW Zele sociale dienst

Psychosociale en financiële hulp

Het OCMW helpt mensen een antwoord te vinden op hun vragen rond onderwerpen die te maken hebben met de sociale wetgeving (mutualiteit, kinderbijslag, pensioen, werkloosheid, ...). Wij kunnen ook instaan voor een psychosociale ondersteuning op alle levensdomeinen. De sociale dienst zal u in de mate van het mogelijke ondersteunen bij uw probleemsituatie. Indien nodig wordt u doorverwezen naar een meer gespecialiseerde dienst.
 

Financiële hulp

Het kan gaan om geldelijke steun ( bij onverwachtse kosten die het gezinsbudget uit evenwicht brengen), maaltijden, voedselbons ,verschaffen van geneesmiddelen, tussenkomst in hospitalisatiefacturen, kosten voor deelname aan aan socio-culturele activiteiten,... Men kan ook beroep doen op een voorschottenregeling indien een wettelijke uitkering om de één of andere reden niet tijdig betaald wordt. Het OCMW komt voor een deel tussen in de betaling van de stookoliefactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Deze toelage kan bekomen worden het hele jaar door. Voor de voorwaarden zie http://www.verwarmingsfonds.be
 

Budgetbeheer en budgetbegeleiding

Doel van deze dienstverlening is mensen die te maken hebben met een schuldenlast opnieuw meer controle over het budget geven. Na bemiddeling met de schuldeisers kan overgegaan worden tot het systeem van budgetbegeleiding en budgetbeheer. Bij budgetbegeleiding worden de betalingen- in overleg met een maatschappelijk werker- door de client zelf uitgevoerd. Bij budgetbeheer worden de betalingen door de maatschappelijk werker uitgevoerd die een volmacht op de rekening heeft. Indien te schuldenlast te zwaar is verwijzen we door naar een collectieve schuldenregeling.

Woningen

Het OCMW beschikt over een aantal woningen voorzien voor specifieke doelgroepen. Meer op onze website www.ocmwzele.be
 

Contact

OCMW Zele

Padweg 4A, 9240 Zele

☏ 052 45 67 19

E-mail socialedienst@ocmwzele.be

www.ocmwzele.be

 Kalender