Zwanger
0-3 jaar
3-6 jaar
6-12 jaar
12-16 jaar
+16 jaar

Burgerlijke stand: Polioattest

Elk kind moet verplicht gevaccineerd worden tegen kinderverlamming (polio) vóór de achttiende levensmaand. In België is de poliovaccinatie (inenting tegen kinderverlamming) de enige verplichte vaccinatie voor kinderen. Elk kind krijgt vier vaccinaties vóór de leeftijd van achttien maanden, tenzij er neven- of tegenwerkingen zijn. Bij de geboorte ontvang je een polioattest. Dit attest bezorg je na de laatste vaccinatie op 15 maanden terug aan het gemeentebestuur.

VOORWAARDEN

Om medische redenen kan de arts beslissen:

  • de inentingen oraal toe te dienen in drie doses (op 3, 5 en 12 maanden);
  • de inentingen uit te stellen. In dat geval schrijft de arts een attest van medisch uitstel dat je aan de gemeente moet bezorgen.

PROCEDURE

  • Bij de geboorteaangifte van je kind, krijg je een polioattest.
  • Bewaar het polioattest totdat je kind volledig ingeënt is tegen polio.
  • Laat na de laatste dosis (op 15 maanden) het attest invullen en ondertekenen door de arts die de baby heeft gevaccineerd.
  • Bezorg dit attest bij dienst Burgerlijke Stand vóór je baby 18 maanden wordt. Zo kan er gecontroleerd worden of de inentingen wel toegediend werden.
  • Ben je het polioattest verloren? Ga dan langs bij de Burgerlijke Stand of op het consultatiebureau van Kind en Gezin en vraag een nieuw exemplaar.

WAT MEEBRENGEN?

Het door de arts ingevulde en ondertekende vaccinatiebewijs.

Als je geen gevolg geeft aan deze verplichting, kunnen er politionele straffen volgen (art.5 Gezondheidswet van 1 september 1945).

MEER INFO

Behalve polio worden een aantal andere vaccins sterk aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad. Deze vaccins beschermen kinderen tegen levensbedreigende ziekten zoals hersenvliesontsteking en kinkhoest die ook hier nog voorkomen. De inenting tegen pokken is (voorlopig) afgeschaft. Het aanbevolen vaccinatieschema voor kinderen vind je op de website van Kind en Gezin.

Toediening kan :

  • gratis bij de plaatselijke consultatiebureaus voor het jonge kind van Kind en Gezin;
  • door de huisdokter of kinderarts.

Contact

Dienst Burgerlijke Stand

Markt 50, 9240 Zele

☏ 052 45 98 35

E-mail burgerlijke.stand@zele.be

https://www.zele.be/polioattest

 Kalender