Zwanger
0-3 jaar
3-6 jaar
6-12 jaar
12-16 jaar
+16 jaar

Burgerlijke stand: geboorteaangifte

Je meldt de geboorte van je kind op de Burgerlijke Stand van de gemeente waar je kind geboren is.

PROCEDURE

De aangifte gebeurt door de moeder, de vader of beiden samen.
Na de dag van de bevalling heb je vijftien kalenderdagen om de geboorte aan te geven. Is de vijftiende dag na de bevalling een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag? Dan heb je nog tijd tot de eerstvolgende werkdag.

PRIJS

 • Uittreksel uit de geboorteakte:  € 2,00
 • Attest van een geboorte: € 2,00

AFHANDELING

Bij de aangifte ontvang je een aantal geboortebewijzen. Verlies deze documenten niet, want je kan hiermee:

 • de kinderbijslag aanvragen;
 • je kind als persoon ten laste laten inschrijven bij jouw ziekenfonds.

WAT MEEBRENGEN?

 • de identiteitskaart van de aangever (moeder, vader of beiden samen);
 • het medisch geboorteattest, afgeleverd door de geneesheer of de vroedvrouw;
 • indien je gehuwd bent:
  • je trouwboekje; 
  • de identiteitskaart van je echtgenoot/echtgenote (indien hij/zij een buitenlandse nationaliteit heeft);
  • Indien je huwelijk (in het buitenland) nog niet geregistreerd is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, moeten, vóór de aangifte van de geboorte, de nodige stappen gezet worden om het huwelijk te laten registeren;
 • bij de aangifte van je eerste kind: de ingevulde en ondertekende verklaring van naamkeuze eerste kind (in de gemeente waar je bevalt);
 • in geval van erkenning: het erkenningsattest.

Contact

Dienst Burgerlijke Stand

Markt 50, 9240 Zele

☏ 052 45 98 35

E-mail burgerlijke.stand@zele.be

https://www.zele.be/geboorteaangifte

 Kalender